Inburgeraars kunnen tevens met hun verplichting voldoen door dit staatsexamen NT2 te behalen. Die trajecten leiden op tot een hoger taalniveau vervolgens inburgeringsexamen (A2).Deze kijkt welke zorg en ondersteuning nodig is op al die leefgebieden (alsook op fundering aangaande een ZRM). Vanwege de klandizie in de MO-keten zijn daar trajecthouders… Read More